Chinese | English
uu55.com
澳门新葡8455最新网站
澳门新菊京www.496.bet

澳门新葡8455最新网站

uu55.com

      点:  万向法兰,锥形天线。

      用:  次要应用于固体颗粒,块状料的固体料位高度丈量。

 (比方:原煤仓,粉煤仓、焦碳料位等)。

最大量程:  30

历程毗连:  万向法兰

历程温度:  (-40250)

历程压力:  常压

       度:  ±15mm

    性:  ±2mm

频次范畴:   6.8GHz

旌旗灯号输出: 4~20)mA/HART和谈(24V DC 两线制/四线制)

                  4~20)mA/HART和谈(220V AC 四线制)

防爆品级:  Exia IIC T6 Ga

防护品级:  IP 67


1495.com
澳门新菊京www.496.bet